Campus Cup 2014: Muhammadan FC & Bubish FC qualify for quarter-final

Campus Cup 2014: Muhammadan FC & Bubish FC qualify for quarter-final

3rd CamPus CuP 2014
Match Results: 22/08/2014 – Friday
————————————————–
(ROUND OF 16)
Triangle-X FC (0)
Muhammadan FC (2)
Muhammadan FC Won by 2-0.
_____________
(ROUND OF 16)
Campus United FC (0)  – {HOST}
Bubish FC (2)
Bubish FC Won by 2-0.
—————————————
Muhammadan FC & Bubish FC are Qualified for Quarter-Final.
Muhammadan FC Bubish FC